Product Image

MGA CORONA

Premium low migration offset inks for food packaging printing

Uygulama

Premium sheet-fed offset series for printing organoleptically neutral print products on cardboard and other absorbent substrates.

Optimum düzeyde organoleptik özellikleri bulunan – en yüksek saflık derecesinin kesinlikle önemli olduğu birinci kalite gıda ambalajları üretimi için özel olarak geliştirilmiştir.

Ürün sunumu

Süreç mürekkepleri ve istenen spot mürekkepleri mevcuttur.

Spesifik Özellikler

  • Hızlı kuruma ile kombine edilmiş en düşük düzeyde migrasyon düzeyleri
  • Mineral yağ içermez
  • Mükemmel organoleptik (düşük koku, düşük bulaşma) özellikleri
  • MGA CORONA mürekkepleri ayrılmış, özel olarak adapte edilmiş üretim alanlarındaki katı Genel Üretim Prosedürleri / MGA kurallarına göre üretilmektedir
  • Üretim iş akışının risk analizi
  • SAP yazılım sistemi ile hariç tutulan hammaddelerin kullanılmaması
  • Teslimat öncesi her partinin analitik kalite kontrol test işlemi
  • Tüm üretim zincirindeki, hammaddelere kadar giden % 100 parti izleme, takibi
  • Zorunlu su bazlı dispersiyon lak ile kombinasyon halinde iyi sürtünme direnci (ACRYLAC MGA)
  • Kullanıcı için garanti beyanı ile

Daha fazla bilgi

MGA CORONA mürekkepleri ilgili yönetmeliklerini yani Yönetmelik (EC) No 1935/2004 koşullarını ve İsviçre Gıda ile Temas eden Malzeme ve Ürünler ile ilgili Yasayı (Bedarfsgegenständeverordnung, SR 817.023.21) dikkate alarak gıda ambalajlamasına ait gıda ile temas etmeyen yüzeylerin baskısı için özellikle formüle edilmiştir.
MGA CORONA mürekkepleri formülündeki bütün unsurlar MGA CORONA’nın sadece düşük migrasyonlu veya gıda ile temas için değerlendirilen maddeleri içermesi için dikkatlice seçilmişlerdir. Karışım maddeler veya kasıtlı olarak eklenmeyen maddeler de dikkate alınmıştır.
Dispersiyon laklar, yardımcı maddeler, hazne suyu konsantresi ve merdane temizleyici solüsyonlar hepsi birden kesin, katı talepleri yerine getirmelidir.

Dayanım Özellikleri

Işık Alkol Solvent Alkali
Yellow 5 + + +
Magenta 5 + + -
Cyan 8 + + +
Black 8 + + +
Product Image

SUBSTIFIX-MGA

SUBSTIFIX-MGA, düşük koku ve düşük migrasyon ambalaj baskısı ve hazne suyuna alkol ilave edilmesini azaltmak veya kaldırmak için tasarlanmıştır.

Diğer
Product Image

ACRYLAC-MGA GLOSS

ACRYLAC -MGA Gloss grubu, sürtünmeye karşı hassas olmayan ve iyi parlaklık sunan, tek ve çift taraflı dispersiyonlar için ürünler içerir.

Diğer
Product Image

COMBIFIX-MGA

COMBIFIX-MGA, sürekli beslemeli ve alkol katkısı ile baskılarda, düşük koku ve düşük migrasyonlu ambalaj baskısı için tasarlanmıştır.

Diğer